Vijesti iz Vlade

VLADA TUZLANSKOG KANTONA

- Vlada Tuzlanskog kantona nosioc je izvršne vlasti u skladu s Ustavom Tuzlanskog kantona. U skladu sa Zakonom o Vladi Tuzlanskog kantona, obavlja sve poslove koji se odnose na provođenje politike koju je utvrdila Skupština Tuzlanskog kantona.

- Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada; postupak i način zakazivanja sjednice; postupak i forma razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

- Vlada Kantona ima četverogodišnji mandat.

- Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

- Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

- Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

- Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

- Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada