Vijesti iz Vlade

ODJELJENJE ZA RAZVOJ

 

Pored upravnih i drugih stručnih poslova, Odjeljenje za razvoj vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose naročito na:

 

 • istraživanje i analizu dostupnih iskustava u oblasti rješavanja problema ekonomskog razvoja
 • definisanje metoda, postupaka i instrumenata za efikasnije rješavanje problema ekonomskog razvoja na kantonalnom nivou
 • koordinaciju planiranja i realizacije razvojnih planova na nivou kantonalne administracije
 • analizu stanja u TK (socio-ekonomsko stanje, struktura privrede i sl.)
 • identificiranje potencijalnih i realnih problema ekonomskog razvoja, kreiranje i provedba aktivnosti za njihovo rješavanje
 • finansijsku podršku razvoju
 • administriranje projekata javnih investicija
 • promotivne aktivnosti
 • saradnju sa ostalim akterima u oblasti ekonomskog razvoja
 • učestvovanje u izradi Strategije razvoja TK
 • učestvovanje u izradi Strateškog plana Ministarstva
 • vršenje drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa zakonom

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv