Vijesti iz Vlade

EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA TEMU "SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U DJETINJSTVU"

U okviru projekta „Prevencija seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu“ Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK je, u saradnji sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centrom za edukaciju i humani razvoj „Amica EDUCA“ jučer započelo edukacijski ciklus na temu „Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu“.
Seminar ima za cilj pružiti podršku profesionalcima koji rade sa djecom i odraslim kako bi stekli više samopouzdanja i mogli u svom okruženju prepoznati žrtve seksualnog zlostavljanja i pružiti im adekvatnu pomoć. Učesnici će imati priliku da steknu uvid u sam proces koji se odvija u klijentu kao i u vlastite procese. Radit će na temama: „Priča“ i ono što ona izaziva u nama, adaptacija: krivnja i sram, nedostatak granica i samouništenje, transfer i kontratransfer, otpor i izbjegavanje, ponovna izgradnja vlastitog identiteta, te obnovljen imidž čovjeka-žene.

.

EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA TEMU SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U DJETINJSTVU
EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA TEMU SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U DJETINJSTVU


Učesnici seminara, stručni zaposlenici iz Centara za socijalni rad, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Dječijeg sela Gračanica i Fondacije Selo mira Turija će tokom aprila, maja i oktobra pohađati predavanja i učestvovati radionicama, nakon čega će im biti uručeni certifikati.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak OBAVJEŠTENJA 2013 EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA TEMU "SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U DJETINJSTVU"