Vijesti iz Vlade

Ja i supruga smo oboje na birou tj. nezaposleni.

Vaše ime: nezaposleni demobilisani borac
Vaše pitanje: Ja i supruga smo oboje na birou tj. nezaposleni. Imam dvoje djece jedno je ucenik treceg razreda osnovne skole a drugo sm dobio prosle godine - djevojcicu.Predavao sam za jednokratnu novcanu pomoc u socijalno zivinice ali oni su mi poslali odbijenicu. Potrbna mi je pomoc za malu bebu (PELENE,MLIJEKO ODJECA). Da li ja imam pravo na tu jednokratnu pomoc ili nemam. Ako imam kome da se obratim potreban mi je ogrev za zimu , pelene za djecu i slicno. Zivim od djecijejeg doplatka jako mije potebna pomoc.

Resor: Rad socijalna politika i povratak
Odgovor: Postovani,
Odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćeni tekst ("Sl.novine TK-a" broj: 5/12) propisano je da se postupak za ostvarivanje prava po ovom zakonu pokreće na zahtjev osoba kojima je potrebna zaštita ili člana domaćinstva, te da o pravima utvrđenim Federalnim i ovim zakonom u prvom stepenu rješava nadležni centar za socijalni rad, dok o žalbi protiv prvostepenog rješenja rješava Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kao drugostepeni organ.
Odredbama citiranog Zakona propisano je da se pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznaje za stanja socijalne potrebe nastale usljed smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja, otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora ili izvršavanja odgojne mjere, kao i za druga stanja socijalne potrebe, prema ocjeni centra za socijalni rad. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se priznati istoj osobi ili porodici najviše tri puta u toku kalendarske godine.
Budući da ste se, kako navodite, već obraćali Centru za socijalni rad Živinice za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i da je Vaš zahtjev odbijen, a da pri tome ne navodite ni svoje ime i prezime niti da li ste se žalili na rješenje o odbijanju zahtjeva kako bi mogli odgovorite šta je riješeno u vezi sa žalbom, upućujemo Vas da podnesete zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nadležnom Centru, kao prvostepenom organu, a koji će u skladu sa odredbama citiranog Zakona utvrditi stvarno činjenično stanje i riješiti Vaš zahtjev.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv