Počinje realizacija projekta „Pametne škole 2“

Potpisivanjem Ugovora o pozajmici za predfinansiranje projektnih aktivnosti i vanično je započela implementacija projekta „Innovative minds for ICT smart schools" – SMART SCHOOLS 2 („Inovativnim umom do ICT pametnih škola" – PAMETNE ŠKOLE 2).
Radi se o projektu kojeg Vlada Tuzlanskog kantona realizira u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP), a koji je svojevrsni nastavak nedavno uspješno realiziranog projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola" – PAMETNE ŠKOLE.

MP CRP potpis ugovora 01 30 11 2020Novi projekat, koji simbolično nosi nastavak „2" („Pametne škole 2"), je vrijedan 3,6 miliona KM, a implementirat će se u okviru EU/IPA INTERREG programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Vodeći partner na projektu je Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, a partneri na projektu su Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija iz Hrvatske. U 27 mjeseci, koliko se projekt planira provoditi, investirati će se u toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u 33 objekta osnovnih i srednjih škola u projektnom području, i to 18 školskih objekata na Tuzlanskom kantonu.

Od ukupnog iznosa sredstava, na Tuzlanski kantonu se odnosi blizu 2 miliona KM za implementaciju projektnih aktivnosti. Obaveze Vlade Tuzlanskog kantona ogledaju se u sufinansiranju projekta u iznosu od 280.000,00 KM, te obezbjeđivanju dodatnih finansijskih sredstava u vidu pozajmice u iznosu od 300.000,00 KM, koja su neophodna za predfinansiranje projektnih aktivnosti, a što je i predmet danas potpisanog ugovora.

„Najznačajnije aktivnosti u okviru projekta su vezane za infrastrukturne radove na energetskoj obnovi škola. Uz partnerski sporazum, danas smo potpisali ugovor o pozajmici 300.000,00 KM i krećemo u realizaciju projekta. Pravila Projekta su takva da najprije trošimo vlastita finansijska sredstva, a nakon opravdavanja utroška tih sredstava EU ih refundira, nakon čega krećemo sa drugom fazom. Nakon uspješno realiziranog projekta ova pozajmljena sredstva ćemo vratiti u Budžet Tuzlanskog kantona" rekao je projekt menadžer Edin Zahirović, te istaknuo da će, obzirom da su sada već osigurana sredstva, već u narednim danima krenuti sa raspisivanjem tendera za izbor izvođača radova, kako bi se već u rano proljeće moglo krenuti i sa praktičnim radovima u školskim objektima.

„Inspiracija za projekat „Pametne škole 2" jeste uspješno realiziran prethodni projekat „Pametne škole". U prvom projektu smo obuhvatili ukupno 7 škola, od čega 6 u Tuzlanskom kantonu i jednu u Posavskoj županiji u Republici Hrvatskoj. Ovaj novi projekat obuhvata skoro 5 puta veći broj škola, tako da ćemo sada energetski obnoviti 18 škola u našem kantonu. To je pokazatelj da je Europska unija bila zadovoljna realizacijom prethodnog projekta, da je prepoznala njegov potencijal, te nam sada odobrila i novi projekat znatno većeg kapaciteta", kazala je pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica, te dodala da je najveći doprinos ovih aktivnosti ustvari usmjeren prema učenicima.

„To se najbolje vidi u objektima koji su bili predmetom radova u prvom projektu. Prije naših intervencija učenici su nastavu slušali u jaknama, sa šalovima i kapama, te je, u takvim uslovima, bio upitan i kvalitet samog obrazovnog procesa. Danas ti učenici imaju sasvim drugačije, znatno uslovnije učionice, te ne sumnjamo da je uz bolje uslove za učenje i rad, i kvalitet njihovog znanja i stepen usvajanja novih saznanja znatno veći", zaključila je Kusturica.
Ugovor o pozajmici danas je u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisao ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić, dok je to u ime CRP-a učinila direktorica Centra Alenka Savić. Inovativnim umom do ICT pametnih škola" – PAMETNE ŠKOLE


 

MP CRP potpis ugovora 02 30 11 2020
MP CRP potpis ugovora 01 30 11 2020


Održan drugi krug radionica Tematskih grupa u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. godina

U cilju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.- 2027. u ponedjeljak 16.11.2020 godine održan je drugi krug online radionica, koje su zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, održane  putem ZOOM platforme.

Opširnije...

Održan konsultativni sastanak Izvršnog Tima za izradu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina sa sekretarima i pomoćnicima ministra i predstavnicima uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona

Danas je putem ZOOM platforme održan konsultativni sastanak Izvršnog Tima za izradu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina sa sekretarima i pomoćnicima ministra i predstavnicima uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Javne konsultacije na Nacrt strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. započeo je u decembru 2019. godine donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17), te prateće Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19).

Opširnije...

Predstavljen Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

Na jučer održanoj 11. sjednici Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) predstavljen je Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Strateška platforma je najvažniji dio i predstavlja temelj strateškog dokumenta.

Opširnije...

Održan sastanak za članove temstkih grupa vezano za Nacrt strateške platforme

U cilju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. godine u četvrtak 29.10.2020. godine je održan online sastanak putem ZOOM platforme za sve članove temstkih grupa koji imaju dodatna pitanja ili su im potrebna dodatna pojašnjenja vezana za Nacrt strateške platforme koji je ranije dostavljen na uvid i komentare svim učesnicima u procesu izrade ovog dokumenta.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna