SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA

U povodu Otvorenog pisma Udruženja intelektualaca Podrinja upućenog Ministru za boračka pitanja kojim ga pozivaju da „zajedno sa ostalim članovima Vlade Tuzlanskog kantona, prestane sa otvorenom, javnom i direktnom diskriminacijom povratnika u Republiku Srpsku", a sve u povodu raspisanog Konkursa za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje pripravničkog staža resorno ministarstvo daje sljedeće saopštenje:

„Odredbama člana 1. stav (1) Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/12, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da dopunska prava iz navedenog Zakona, ostvaruju borci i članovi njihovih porodica koji su ostvarili prava na području Tuzlanskog kantona.

Odredbama člana 5.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica („ Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06.2013. godine, u daljem tekstu: Odluka)  propisani su uslovi za obavljanje pripravničkog staža gdje je navedeno da pravo ima kandidat koji  ima  prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona, odnosno mjesto boravišta u statusu raseljenog lica na području Kantona.

U kontekstu navedenih odredaba Zakona i Odluke, kao i na osnovu okončane procedure postupka provedene 2012. godine (kada se apsolutno nije upućivalo da je u pitanju diskriminatorska odredba), pravo prijavljivanja na Konkurs imaju i svi povratnici u Republiku Srpsku ravnopravno kao i sva lica sa područja Tuzlanskog kantona.

Također želimo istaći da povratnici u boračkom statusu, u skladu sa pomenutom zakonskom odredbom, imaju pravo na sva dopunska prava utvrđena navedenim Zakonom, samo ukoliko su to pravo ostvarili na području Tuzlanskog kantona, bez obzira na prijavu prebivališta ili boravišta. Npr.zdravstvenu zaštitu i to: obavezno zdravstveno osiguranje, - (navedeno pravo ne mogu ostvarivati samo demobilisani borci, obzirom da je federalnim propisom definisano da se isto ostvaruje prema mjestu prebivališta, ali isto pravo mogu ostvariti kao povratnici prema propisima Ministarstva zdravstva); premiju zdravstvenog osiguranja „markica"; ortotsko protetska pomagala; obezbjeđenje higijensko sanitetskog materijala; obezbjeđenje lijekova i pravo na liječenje u inostranstvu; banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija); rješavanje stambenog pitanja (navedeno pravo povratnici ne mogu koristiti jer je isključivo vezano za prijavljeno prebivalište, ali pravo na rješavanje stambenog pitanja ostvaruju putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak); podizanje nišana – nadgrobnog spomenika ( što podrazumjeva: realizaciju Projekta i naknadu troškova podizanja nišana); pravo na stipendiranje; pomoć u slučaju smrti; posebna prava za dobitnike priznanja i odlikovanja, nadoknadu troškova prijevoza radi liječenja; i jednokratne novčane pomoći (za socijalne potrebe i nabavku udžbenika).

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna