SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavještava sve borce i članove njihovih porodica sa područja TK, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija za školsku 2012/2013. godinu, da će potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija, početi odmah po usvajanju Programa o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima, pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2012/2013. godinu.

U cilju blagovremenog transfera sredstava na tekuće račune, neophodno je da:

  1. Učenici i studenti koji imaju otvorene račune kod Post Banke BH, zbog postupka likvidacije ove banke, otvore nove račune kod drugih banaka te nove podatke dostave u Ministarstvo za boračka pitanja, ulica Fra Grge Martića, broj 8 Tuzla, odmah po otvaranju ili najkasnije do početka potpisivanja ugovora o stipendiranju. Kopije računa moguće je dostaviti putem pošte ili lično.

  2.  Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija za školsku 2012/2013. godinu obavezni su prilikom potpisivanja ugovora donijeti i uvjerenje o upisu ljetnjeg semestra. Kandidat koji ne donese priloženi dokaz neće moći pristupiti potpisivanju ugovora.

Učenici, odnosno roditelji učenika, Ugovore o stipendiranju potpisivat će u nadležnim općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta kandidata.

Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija, Ugovore o stipendiranju potpisivat će u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, ulica Fra Grge Martića, broj 8.

O tačnom terminu potpisivanja ugovora kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava javnog informisanja.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna