RANG LISTA KANDIDATA IZ KATEGORIJE DEMOBILISANIH BRANITELJA ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA SA PODRUČJA TK

Komisija za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-14-19702/13 od 02.08. 2013. godine, nakon provedenog postupka u skladu sa odredbama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/10 i 12/11, u daljem tekstu Odluka), prihvatila je i bodovala kao kompletne, blagovremene i osnovane zahtjeve kandidata sa sljedeće liste:

 

 

Komisija za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-14-19702/13 od 02.08. 2013. godine, nakon provedenog postupka u skladu sa odredbama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/10 i 12/11, u daljem tekstu Odluka), odbacuje kao nekompletne i neblagovremene i odbija kao neosnovane zahtjeve kandidata sa sljedeće liste:

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15