Ratni vojni invalidi dobili stanove u vlasništvo

 

Akif Jahić, ratni vojni invalid VI grupe sa 60% invaliditeta i Sabrija Tahirović ratni vojni invalid VIII grupe sa 40% invaliditeta iz Tuzle jučer su sa ministrom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zudinom Mahmutovićem potpisali ugovore o prijenosu prava vlasništva na stanovima koje već koriste. Time je, shodno ranije donijetim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, kojima su stambene jedinice dodijeljene u vlasništvo navedenim licima, okončana ova aktivnost.

 

Dodjela 01
Dodjela 02

 

Radi se o realizaciji dopunskog prava koje će se kontinuirano nastaviti i za ostale korisnike koji su ispunili uslove za dodjelu stambenih jedinica u vlasništvo.

Do sada je Vlada Kantona donijela ukupno 38 odluka o dodjeli stana u vlasništvo borcima i članovima njihovih porodica, uz napomenu da za kandidate iz općine Kladanj, zbog nemogućnosti uknjižbe predmetnih stambenih jedinica na Kanton, nije moguće ispoštovati navedenu proceduru.

Ovih dana očekuje se nastavak aktivnosti a ugovori bi trebali biti potpisani sa po jednim kandidatom u Kalesiji, Lukavcu i Tuzli.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15