Objavljene konačne rang liste za dodjelu stipendija

 

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzanskog kantona danas je na zvaničnoj web stranci Vlade TK (www.vladatk.kim.ba) objavilo konačne rang liste za dodjelu stipendija borcima i članovima njihovih porodica. Osim službene web stranice, rang liste su objavljene i na oglasnim pločama Ministarstva za boračka pitanja i općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu.


Kandidati koji ispunjavaju uslove ugovore će potpisivati u sljedećim terminima:
- kandidati u statusu UČENIKA od 16.06. do 30.06. 2014. godine u nadležnim općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta kandidata
- kandidati u statusu STUDENATA od 16.06. do 30.06. 2014. godine u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, u vremenskom periodu od 10 do 15 sati.

 

Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati u statusu STUDENTA obavezni su sa sobom ponijeti UVJERENJE O UPISU U LJETNI SEMESTAR, u suprotnom neće moći potpisati Ugovor.
Također, svi kandidati (učenici i studenti) koji nisu priložili kopiju tekućeg/štednog računa, obavezni su, ovaj dokument dostaviti prilikom potpisivanja ugovora.

 

Ministarstvo za boračka pitanja će u ponedjeljak (02.06.2014. godine) objaviti i Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2014. godinu. Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Osim Javnog poziva objavljen će biti i prijavni obrazac. Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Pravo učešća imaju invalidski sportski klubovi i savezi koji su registrovani na području Tuzlanskog kantona, koji su u prethodnoj godini imali predstavnika na evropskom, svjetskom, olimpijskom i paraolimpijskom takmičenju, odnosno koji su osvojili medalje na takmičenjima kantonalnog, federalnog, državnog i međunarodnog nivoa. Sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2014. godini, za ovu namjenu iznose do 65.000,00 KM

 

Rang liste za dodjelu stipendija:

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15