Saopštenje Ministarstva za boračka pitanja TK

„Vijest da su Šefik Muminović i Džemal Zahirović najavili da će se spaliti duboko me je potresla i još jednom podvlačim da mi je žao što su na ovaj način odlučili skrenuti pažnju javnosti na probleme s kojima se susreću demobilisani borci", stoji u saopštenju ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fahrudina Skopljaka.

 

„Kao resorni ministar koji je na ovoj funkciji dva mjeseca moram istaknuti da sam u tom periodu dva puta primio na razgovor Šefika Muminovića i Džemala Zahirovića i tom prilikom učinio sve da im pomognem, što je bilo moguće u okviru Zakona o dopunskim pravima boraca.

Također napominjem da je Šefik Muminović kao demobilisani borac 2011. godine od Ministarstva za boračka pitanja TK za rješavanje stambenog pitanja dobio 12.000,00 KM dok je resorno ministarstvo nekada i dva puta godišnje, i Munimoviću i Zahiroviću redovno isplaćivalo jednokratnu pomoć. Želim da javnost podsjetim i da su putem resornog ministarstva demobilisani borci Muminović i Zahirović, kao i članovi njihovih porodica, koristili pravo na premiju zdravstvenog osiguranja.

Budući da i sam dolazim iz redova demobilisanih boraca moram kazati da razumijem njihovo nezadovoljstvo jer se mnogi nalaze u stanju socijalne potrebe i ne mogu obezbijediti minimum za normalan život svojih porodica. Još jednom ih pozivam da smireno i razumno pokušamo pronaći rješenje", stoji u saopštenju ministra za boračka pitanja TK Fahrudina Skopljaka.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15