Odluka o poništavanju lista "Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica"

Na osnovu naloga Ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: l512-05-10970115 od 04.05.2015. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (u daljem tekstu: Komisija), na sjednici održanoj dana 05.05.2015. godine, d o n o s i :

 

ODLUKU

Poništavaju se:


1. Rang lista kandidata - studenata iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za studij u Školskoj 201412015. godini, broj: 15-14-013204115 od27.04.2015. godine; 

2. Rang lista kandidata - učenika iz kategorije porodica Šehida - poginulih branilaca za dodjelu stipendija za Školsku 201412015. godinu, broj: 15-14-013211/15 od 27.04.2015. godine;

3. Rang lista kandidata - učenika iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za Školsku 2Ol 4l2O 15. godinu, broj : I 5- 1 4- 01 32121 I 5 od 27 .04.201 5. godine; 

4. Rang lista kandidata - učenika iz kategorije demobilisanih branilaca za dodjelu stipendija za Školsku 201412015. godinu, broj: I 5-14-013216/15 od 27.04.2015. godine.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15