Konsultacije o korištenju prava iz oblasti branilačke i invalidske zaštite

Proces revizije i kontrola zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačke i invalidske zaštite bili su glavna tema sastanka kojem je prisustvovao federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, predstavnici Ministarstva za boračka pitanja TK, Saveza ratnih vojnih invalida TK, Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, te članovi Kolegija federalnog ministra.

min sb 18052015 mbp 1Bila je to prilika za diskusiju o glavnim problemima u ovoj oblasti, koje je Savez ratnih vojnih invalida TK ranije delegirao resornom federalnom ministarstvu i u čijoj su nadležnosti.
Federalni ministar Bukvarević i ovaj put je naglasio da su, kao servis boračkoj populaciji, spremni rješavati sva pitanja uz poštivanje donesenih zakona ali i predlagati izmjene za ona zakonska rješenja koja eventualno nisu dobra. „Kad je donošen Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju", kazao je ovom prilikom ministar Bukvarević, „bile su procjene da će biti negdje oko deset hiljada korisnika a mi danas imamo preko 18,5 hiljada ljudi koji su ostvarili povoljnije penzije. Vlada FBiH za to izdvaja oko 195 miliona KM na godišnjem nivou a bilo je planirano oko 100 miliona KM. Svotu smo debelo premašili a s druge strane i RVI i oficiri Armije BiH kao i svi drugi koji su imali pravo na povoljnije penzionisanje nisu zadovoljni. Znači, morat ćemo pristupiti u narednom periodu analizi svih zakonskih rješenja po kojima je omogućeno da ljudi idu u prijevremene, povoljnije penzije i da dođemo do pravdenijeg i boljeg rješenja."
Na području TK kroz reviziju je prošlo od 45-48 % ratnih vojnih invalida a za oko 13 % njih umanjen je postotak invalidnosti, dok je 3 do 4 % korisnika izvedeno iz prava, rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak. „Ono što je ključno i što je najveći problem je smanjenje procenta", mišljenja je ministar Skopljak uz napomenu da su na ovom sastanku samo otvorena pitanja za koje vjeruje da će uskoro biti riješena.
Da će u nizu sastanaka koji slijede sa predstavnicima RVI svih kantona tražiti najbolja rješenja potvrdio je i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Ale Hošić. „Mi na nivou FBiH pripremamo širu tematsku konferenciju koja će biti održana u roku od mjesec dana a gdje će biti prisutni svi kantonalni savezi kao i kantonalni ministri i Institut za medicinsko vještačenje", rekao je predsjednik SRVIFBiH Hošić.
Djelimično zadovoljstvo što je došlo do ovakvog sastanka pokazao je predsjednik RVI TK Fahrudin Hasanović Beli: „Ima stvari gdje nismo zadovoljni odnosno gdje određene zakonske odredbe koje pomažu pri penzionisanju RVI devalviraju invalide odnosno ponižavaju određenu kategoriju ljudi za koje smatramo da ne bi trebala da bude uopšte obuhvaćena nikakavom revizijom, tj. 100% invalide prve grupe" dodajući da danas prezentovani prijedlozi resornog Federalnog ministarstva ohrabruju da bi u narednom periodu trebalo doći do poboljšanja statusa ratnih vojnih invalida.

 

Odjeljenje za informisanje

 

Proces revizije i kontrola zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačke i invalidske zaštite bili su glavna tema sastanka kojem je prisustvovao federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, predstavnici Ministarstva za boračka pitanja TK, Saveza ratnih vojnih invalida TK, Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, te članovi Kolegija federalnog ministra.

min sb 18052015 mbp 1Bila je to prilika za diskusiju o glavnim problemima u ovoj oblasti, koje je Savez ratnih vojnih invalida TK ranije delegirao resornom federalnom ministarstvu i u čijoj su nadležnosti.
Federalni ministar Bukvarević i ovaj put je naglasio da su, kao servis boračkoj populaciji, spremni rješavati sva pitanja uz poštivanje donesenih zakona ali i predlagati izmjene za ona zakonska rješenja koja eventualno nisu dobra. „Kad je donošen Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju", kazao je ovom prilikom ministar Bukvarević, „bile su procjene da će biti negdje oko deset hiljada korisnika a mi danas imamo preko 18,5 hiljada ljudi koji su ostvarili povoljnije penzije. Vlada FBiH za to izdvaja oko 195 miliona KM na godišnjem nivou a bilo je planirano oko 100 miliona KM. Svotu smo debelo premašili a s druge strane i RVI i oficiri Armije BiH kao i svi drugi koji su imali pravo na povoljnije penzionisanje nisu zadovoljni. Znači, morat ćemo pristupiti u narednom periodu analizi svih zakonskih rješenja po kojima je omogućeno da ljudi idu u prijevremene, povoljnije penzije i da dođemo do pravdenijeg i boljeg rješenja."
Na području TK kroz reviziju je prošlo od 45-48 % ratnih vojnih invalida a za oko 13 % njih umanjen je postotak invalidnosti, dok je 3 do 4 % korisnika izvedeno iz prava, rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak. „Ono što je ključno i što je najveći problem je smanjenje procenta", mišljenja je ministar Skopljak uz napomenu da su na ovom sastanku samo otvorena pitanja za koje vjeruje da će uskoro biti riješena.
Da će u nizu sastanaka koji slijede sa predstavnicima RVI svih kantona tražiti najbolja rješenja potvrdio je i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Ale Hošić. „Mi na nivou FBiH pripremamo širu tematsku konferenciju koja će biti održana u roku od mjesec dana a gdje će biti prisutni svi kantonalni savezi kao i kantonalni ministri i Institut za medicinsko vještačenje", rekao je predsjednik SRVIFBiH Hošić.
Djelimično zadovoljstvo što je došlo do ovakvog sastanka pokazao je predsjednik RVI TK Fahrudin Hasanović Beli: „Ima stvari gdje nismo zadovoljni odnosno gdje određene zakonske odredbe koje pomažu pri penzionisanju RVI devalviraju invalide odnosno ponižavaju određenu kategoriju ljudi za koje smatramo da ne bi trebala da bude uopšte obuhvaćena nikakavom revizijom, tj. 100% invalide prve grupe" dodajući da danas prezentovani prijedlozi resornog Federalnog ministarstva ohrabruju da bi u narednom periodu trebalo doći do poboljšanja statusa ratnih vojnih invalida.

 

Odjeljenje za informisanje

 

FOTOGRAFIJE

 

min sb 18052015 mbp 1
min sb 18052015 mbp 1
min sb 18052015 mbp 1

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15