Dogovor o obavljanju volonterskog staža

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak sa saradnicima i predstavnicima JU Službe za zapošljavanje Tuzla, održat će radni sastanak sa 215 volontera sa Konačne liste kandidata za obavljanje volonterskog staža. Sastanak će biti održan 14.8.2015. godine, sa početkom u 11 časova u Plavoj sali BKC-a Tuzla. Sastanku će prisustvovati i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

 

Tema sastanka je upoznavanje kandidata o raspisanom Javnom pozivu za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica koji je upućen poslodavcima sa područja Tuzlanskog kantona.

Pozivaju se svi volonteri za koje su u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđene sredstva za obavljanje volonterskog staža da navedenog dana prisustvuju sastanku, sa ciljem upoznavanja sa potrebnim podacima oko daljeg angažmana.


Odjeljenje za informisanje

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15