Prvi ponovljeni Javni poziv za učešće poslodavaca u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas Prvi ponovljeni javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica.

Pravo učešća u Programu imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona. Finansijska sredstva za podršku sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, tako da poslodavci tokom trajanja Programa nemaju drugih finansijskih obaveza  prema novim uposlenicima. Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju volonterskog staža sa osobama sa visokom strunom spremom, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u trajanju do 12 mjeseci, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.

 Prema Programu Vlada će poslodavce sufinansirati sredstvima u bruto iznosu od 230,00 KM mjesečno, po osobi sa kojom se zaključi Ugovor.

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas Prvi ponovljeni javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica.

Pravo učešća u Programu imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona. Finansijska sredstva za podršku sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, tako da poslodavci tokom trajanja Programa nemaju drugih finansijskih obaveza  prema novim uposlenicima. Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju volonterskog staža sa osobama sa visokom strunom spremom, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u trajanju do 12 mjeseci, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.

 Prema Programu Vlada će poslodavce sufinansirati sredstvima u bruto iznosu od 230,00 KM mjesečno, po osobi sa kojom se zaključi Ugovor.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15