Održan sastanak sa volonterima

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona održalo je radno-konsultativni sastanak sa volonterima, koji se nalaze na Konačnoj rang listi od rednog broja 315 do 406 te kandidatima koji nisu našli poslodavca po predhodnom javnom pozivu.


Volonteri 2Sastanak je organizovan u cilju upoznavanja volontera sa postupcima i radnjama za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža. Riječ je o prilici za više od stotinu nezaposlenih osoba iz reda boračke populacije u Tuzlanskom kantonu za sticanjem prvog radnog iskustva.
Vlada Tuzlanskog kantona je za angažovanje pripravnika koji su na Konačnoj rang listi kandidata za odrađivanje volonterskog staža, rebalansom Budžeta za 2015. godinu osigurala sredstva od 190 hiljada KM. Raspisan je i drugi, ponovljeni javni poziv za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.
"Javni poziv je raspisan za dodatnih 111 volontera koliko ih je bilo na listi, odnosno 90 volontera koliko je ostalo po prethodnom raspisanom javnom pozivu i 20 dodatnih volontera koji u prošlom postupku nisu pronašli za sebe poslodavce", kazala je ovom prilikom Džemila Zaimović, sekretar Ministarstva za boračka pitanja TK. Pravo učešća u ovom programu imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona. "Kao i ranije, volonteri će imati naknadu od 200 maraka koja će biti za naknadu troškova prevoza i za topli obrok plus 30 maraka koje će se uplaćivati za obaveze prema državi i za njihovo zdravstveno osiguranje", pojasnila je sekretar Zaimović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15