Sufinansiranje troškova boračkih spomen obilježja

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine

 za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva iznose do 100.000,00 KM i direktno će zavisiti od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona.
Jedan od uslova je da sredstva ne mogu biti odobrena za sanaciju ili održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta Javnog poziva. Također, spomen obilježja poginulim pripadnicima OS A BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini.
Pravo učešća imaju grad, općine, mjesne zajednice i boračka udruženja Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.
Sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja a takst javnog poziva i prijavni obrazac mogu preuzeti sa javni poziv.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15