165 kandidata steklo pravo na stručno osposobljavanje

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu listu branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2017. godinu.

 

03072017-1Prema ovoj listi 165 kandidata sa VSS stekli su pravo na obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.


Tim povodom u Ministarstvu je upriličeno potpisivanje Sporazuma o realizaciji VI Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica između ministra za boračka pitanja Fahrudina Skopljaka i direktora JU Službe za zapošljavanje Senada Muhamedbegovića.

 

 


03072017-2Predmet Sporazuma je definisanje prava i obaveza potpisnika Sporazuma u vezi sa realizacijom Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2017. godini kojim su planirana finansijska sredstva za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Prema Pogramu po osobi je planiran bruto iznos od 230,00 KM mjesečno, od čega je 200,00 KM za ishranu i prevoz a preostali iznos od 30,00 KM predviđen je za plaćanje doprinosa za PIO za lica osigurana u određenim okolnostima.
Nakon potpisivanja Sporazuma bit će raspisan javni poziv za poslodavce.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna