Obavijest povodom potpisivanja stipendija za učenike i studente

Obavještavaju se STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za akademsku 2017/2018 godinu, da će se potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija obaviti dana 30.05.2018. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 h u velikoj sali Bosansko kulturnog centra Tuzla.

 

 

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni:

1. predočiti ličnu kartu,
2. priložiti dokaz o upisanom LJETNOM semestru u tekućoj akademskoj godini, bez kojeg ne mogu potpisani ugovor i
3. ponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili isti.

 

UČENICI, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za školsku 2017/2018 godinu, ugovore će potpisivati u Službi za boračko – invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, počev od 30.05.2018. godine do 08.06.2018. godine.

KANDIDAT KOJI DO 08.06.2018. GODINE, NE POTPIŠE UGOVOR, SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD STIPENDIJE, u skladu sa odredbom člana 18. Stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna