Detalji o budućem angažmanu stručnog osposobljavanja

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisat će u avgustu, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje TK, Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.


Svi rangirani kandidati na Konačnoj listi branitelja i članova njihove porodice (objavljenoj na web stranici Vlade TK) kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu, imaju pravo i mogu do okončanja Javnog poziva izvršiti obilazak poslodavaca kod kojih su zainteresovani obaviti stručno osposobljavanje, te ih informisati o prijavi na Javni poziv.
Iz Ministarstva napominju da će na taj način kandidati biti u prilici obavljati stručno osposobljavanje/volonterski staž kod poslodavca kod kojeg mogu i žele steći najkvalitetnije stručno osposobljavanje. Kandidate, koji u tom periodu ne pronađu adekvatnog poslodavca, rasporedit će zajednička komisija kod poslodavaca na području Kantona, u zavisnosti od potražnje ili će ostati neraspoređeni ukoliko ne postoji potražnja.
Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, neće biti ponovno objavljivan, ističu u resornom Ministarstvu, te u cilju angažovanja svih rangiranih kandidata, apeluju da se kandidati uključe u pronalazak odgovarajućeg poslodavca koji će aplicirati po objavljenom Javnom pozivu za učešće poslodavaca.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna