Potpisan sporazum za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje boračke populacije

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović upriličio je danas sastanak sa predstavnicima banjsko-klimatskih lječilišta sa kojima je potpisao Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa radi obezbjeđivanja pružanja usluga banjsko-klimatskog liječenja boraca i članovima njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona.

ahmmetovic 5Sporazumi su potpisani sa JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal" FOJNICA, JZU Banjsko-rekreativni centar "AQUATERM" OLOVO, ZU Lječilište „Banja Terme Ilidža" Sarajevo, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac i PZU Lječilište „Aqua Bristol" Tuzla.

Ovim su sporazumom definisana međusobna prava i obaveze u vezi sa pružanjem usluga banjsko-klimatskog liječenja (medicinska rehabilitacija) na teret sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona. Prema Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica definisano je i pravo banjsko-klimatskog liječenja. Banjsko-klimatsko liječenje, prema ovom zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od posljedica ranjavanja, povređivanja i bolesti, kao i oboljenja i povreda drugih organa i tijela koje su nastale kao uzročno-posljedična veza rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, nastale ranjavanjem ili oboljenjem, koje su propisane kao indikacije za to liječenje.

Ovom prilikom ministar Ahmetović je predstavnicima lječilišta uručio zahvalnice za dugogodišnji doprinos u pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja boraca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona.

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović upriličio je danas sastanak sa predstavnicima banjsko-klimatskih lječilišta sa kojima je potpisao Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa radi obezbjeđivanja pružanja usluga banjsko-klimatskog liječenja boraca i članovima njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona.

ahmmetovic 5Sporazumi su potpisani sa JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal" FOJNICA, JZU Banjsko-rekreativni centar "AQUATERM" OLOVO, ZU Lječilište „Banja Terme Ilidža" Sarajevo, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac i PZU Lječilište „Aqua Bristol" Tuzla.

Ovim su sporazumom definisana međusobna prava i obaveze u vezi sa pružanjem usluga banjsko-klimatskog liječenja (medicinska rehabilitacija) na teret sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona. Prema Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica definisano je i pravo banjsko-klimatskog liječenja. Banjsko-klimatsko liječenje, prema ovom zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od posljedica ranjavanja, povređivanja i bolesti, kao i oboljenja i povreda drugih organa i tijela koje su nastale kao uzročno-posljedična veza rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, nastale ranjavanjem ili oboljenjem, koje su propisane kao indikacije za to liječenje.

Ovom prilikom ministar Ahmetović je predstavnicima lječilišta uručio zahvalnice za dugogodišnji doprinos u pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja boraca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15