Nabavka softvera za efikasniju prijavu nastavnika na konkurs

Ugovor o nabavci softvera za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama potpisao je danas ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović sa predstavnikom kompanije „Leftor" Amirom Hadžimehmedovićem. Aplikativni softver omogućit će online prijavu nastavnika i stručnih saradnika po raspisanom konkursu kao i postupak bodovanja i rangiranja kandidata.

19122022-monSoftver će, prema riječima ministra Omerovića, koštati 23.000 KM.
„Važno je naglasiti da ćemo na ovaj način napraviti uštede ukupno oko 150.000 KM kod osoba koje su do sada aplicirale, u smislu poštarine. Na ovaj način neće više biti potrebe da naši sugrađani plaćaju poštarinu kako bi aplicirali. Generalno, ova aplikacija će pomoći i da se uvede dodatna transparentnost, s obzirom da će oni skenirati svoje dokumente i preko aplikacije moći da učestvuju u konkursu na ljeto. Konkurs koji je u januaru neće ići preko ove aplikacije. On će ići na klasičan način kao i do sada.


Cijela je procedura realizovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama a kao najpovoljniji ponuđač se pokazala kompanija „Leftor".
„Mi u idućih 45 dana treba da pripremimo softver sa svim karakteristikama i tehničkim specifikacijama koje su Vlada odnosno Ministarstvo obrazovanja TK donijeli. Prve verzije će proći kroz rigorozne procedure testiranja unutar kompanije „Leftor", nakon toga će biti date Ministarstvu i njihovim zaposlenicima, da ih testiraju", kazao je predstavnik kompanije „Leftor" Amir Hadžimehmedović.


Cilj softvera je smanjenje troškova samih kandidata, efikasniji proces evaluacije kao i transparentniji prikaz cijelog procesa korisnicima, uključujući i sistem za žalbe koji će biti integrisan u softver, rečeno je ovom prilikom.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv