ODRŽAN SEMINAR "PRIMJENA GLOBALNOG LOGISTIČKOG STANDARDA MMOG/LE ZA POSTIZANJE NIVOA "A" DOBAVLJAČA"

U utorak 18.12.2012. godine Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u saradnji sa slovenačkom firmom M2M d.o.o. organiziralo informativni seminar "Primjena globalnog logističkog standarda MMOG/LE za postizanje nivoa "A" dobavljača" za predstavnike privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona. Gdin Jože Novinšek prisutnima je prezentirao osnovne informacije o standardu MMOG/LE te prezentirao primjer implementacije standarda kod dobavljača, koji je postao "A" dobavljač kao i druge benefite čijem ostvarenju doprinosi ovaj standard.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona će i u narednom periodu nastaviti sa praksom organizacije besplatnih seminara iz oblasti koje su od interesa za privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona, a u cilju unapređenja njihove konkurentnosti.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna