ZA 79 PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA IZDVOJENO 507.780,46 KM

U skladu sa Programom rada za 2012. godinu, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u 2012. godini raspisalo i realiziralo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2012. godinu za sedam programa, a u cilju podrške prvenstveno razvoju poduzetništva na području Tuzlanskog kantona, kao i ostvarenju strateških ciljeva Ministarstva i to strateškog cilja 2 „Jačanje konkurentnosti MSP i obrta“, i strateškog cilja 3 „Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj poduzetništva“.
 
U okviru Programa 1 „Sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda“ čiji ciljevi su bili izgradnja inovativne privrede,  povećanje konkurentnosti subjekata MSP i obrta zasnovanih na znanju, dovođenje inovacije do proizvoda, uvođenje ISO standarda, osiguranje CE znaka za proizvode sa  Kantona i poticanje transfera znanja i tehnologija podržana su 44 preduzeća i obrta sa ukupno 240.988,46 KM.
 
Program 2 „Subvencija za podršku udruženjima koja se bave promocijom i razvojem poduzetnišva“ za ciljeve je imao razvoj i afirmaciju poduzetništva i obrta, interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika, jačanje veza između obrazovnog, znanstveno istraživačkog sistema i sektora MSP-a te podršku projektima koje financiraju EU i drugi strani donatori. Jedanaest udruženja sa područja Tuzlanskog kantona podržano je u okviru ovog programa u ukupnom iznosu od 133.822,00 KM.
 
Kao dio Programa 3  „Subvencije za podršku Asocijacijama obrtnika TK“ podržan je 1 korisnik  u iznosu od 15.000,00 KM, a sa ciljem opstanka, razvoja i afirmacije obrta i obrtničkih komora.
 
Inovatorstvo predstavlja značajan aspekt razvoja Tuzlanskog kantona, te je posebnim programom podržan rad udruženja inovatora na području Kantona. Za 3 udruženja inovatora  odobreno je sufinansiranje u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM, a cilj Programa 4 „Sufinansiranje programa/projekata Udruženja inovatora“ bio je poticanje inovatora na razvoj inovacija, dovođenje inovacije do proizvoda, poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i korištenje inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.
 
Program 5 „Subvencija za podršku udruženjima koja svojim programima/projektima potiču tradicionalna i rijetka zanimanja“ za ciljeve je imao očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje. Dva udruženja sa područja Tuzlanskog kantona podržana su u okviru navedenog programa u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM.
 
Imajući u vidu značaj podrške razvoju ženskog poduzetništva, poseban program u okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2012. godinu odnosio se na podršku ženama poduzetnicama. Program 6 „Subvencija za podršku ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga“ imao je za cilj podršku jačanju ženskog poduzetništva te jačanje internih kapaciteta MSP i obrta kroz sufinansiranje troškova usluga vezanih za edukaciju uposlenih u oblasti upravljačkih vještina, kao i konsultantskih usluga. Pet preduzeća i obrta u većinskom vlasništvu žena podržano je ukupnim iznosom od 19.750,00 KM.
 
U cilju podizanja poduzetničkog duha i unapređenja poduzetničkih stavova na području Tuzlanskog kantona definisan je poseban Program pod nazivom „Subvencija za podršku projektima koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona“, koji je osim navedenog imao i slijedeće ciljeve: promocija poduzetništva na Tuzlanskom kantonu, predstavljanje MSP i  obrta, podizanje poduzetničkog duha na Tuzlanskom kantonu uopšte, a naročito među mladima, promocija „dobrih“ primjera poduzetničkih poduhvata i sl. U okviru navedenog programa odobreno je ukupno 71.220,00 KM za trinaest korisnika.
 
Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je realizacijom navedenog Javnog poziva podržalo 79 različitih programa i projekata u ukupnom iznosu od 507.780,46 KM. U narednoj godini planiran je značajan broj projekata i aktivnosti s ciljem razvoja poduzetništva, a samim time i otvaranja novih radnih mjesta te ostvarenja privrednog razvoja Tuzlanskog kantona.
 
 
Odjeljenje za informisanje 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna