FIPA, OPĆINA TUZLA I MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA TK U POSJETI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA

U sklopu AFTERCARE programa za 2013. godinu, predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Općine Tuzla i Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona su u srijedu, 05. juna 2013. godine posjetili nekoliko privrednih subjekata sa područja općine Tuzla.

Privredni subjekti koji su ovoga puta bili obuhvaćeni posjetama su kompanije sa elementima stranog ulaganja Xella BH d.o.o. Tuzla koja je članica velike međunarodne kompanije iz Njemačke Xella International i od 2009. godine proizvodi i prodaje građevinski materijal pod nazivom YTONG na području Bosne i Hercegovine, te Earth Tec d.o.o. Tuzla koja čini dio Earth Tec Grupacije iz Italije i bavi se proizvodnjom metalnih konstrukcija i obnovljivim izvorima energije.

06062013 MRP Logo posjete

Pored navedenih posjeta kompanijama koje sadrže elemente stranog ulaganja, obavljen je razgovor i sa predstavnicima Razvojno poduzetničkog centra – Inkubator Lipnica koji predstavlja kvalitetan instrument podrške za tek osnovana preduzeća kojima je ta podrška potrebna radi opstanka, kao i postojećim preduzećima koja se po povoljnijim uslovima, do određene faze, mogu razvijati u RPC-u. Također, održan je sastanak i sa predstavnikom kompanije Uni Bristol d.o.o. Tuzla koja ulaže oko 100 miliona eura u izgradnju kompleksa „Mellain“, a što predstavlja jednu od najvećih investicija u posljednjih desetak godina u Tuzli.

Sa predstavnicima navedenih kompanija razgovarano je o iskustvima poslovanja u Bosni i Hercegovini, preprekama i problemima na koje su nailazili u poslovanju te planovima za budućnost i za daljna širenja poslovanja. Kao i dosadašnje posjete i ova je realizirana kroz saradničku mrežu za postinvesticionu podršku stranim investitorima u BiH koja je predviđena ugovorom o saradnji između Vijeća ministara BiH i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) na projektu poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, a koju čine Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) kao koordinator aktivnosti, nadležne institucije FBiH, kantona i općina.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna