ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OBRTNIČKE KOMORE TK

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin Petar Simić sa saradnicima održao je u ponedjeljak sastanak sa predstavnicima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i Udruženja „Stari i umjetnički zanati“ Tuzla. Tokom sastanka razgovarano je o stanju obrta, posebno tradicionalnih i starih zanata na području Tuzlanskog kantona te aktivnostima i programima ovih institucija na polju razvoja obrtništva.

19062013 MRP OKTK

Ministar Simić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona sa Obrtničkom komorom TK i Udruženjem „Stari i umjetnički zanati“ Tuzla, te su dogovorene i buduće zajedničke inicijative i aktivnosti u cilju razvoja obrtništva kao značajnog aspekta privrede Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna