U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA "KONKURENTOST BIH I IZAZOVI: PODRŠKAEVROPSKE UNIJE RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) U BIH"

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin. Petar Simić zajedno sa saradnicima iz Ministarstva razvoja i poduzetništva TK je prisustvovao u utorak, 25. juna 2013. godine konferenciji na temu „Konkuretnost BiH i izazovi: podrška Evropske unije razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH“. Konferencija je organizirana u sklopu projekata koje finansira Evropska unija "Podrška EU osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti MSP (EUSESBI)" i "Podrška EU uvođenju sistema upravljanja kvalitetom (EU-QMS)"

26062013 MRPProjekti EU-QMS i EUSESBI su dvogodišnji projekti koje finansira EU iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 1,8 miliona eura i 1,5 miliona eura. EU-QMS provodi RINA Services S.p.A. u konzorciju s IBF i Tim Know How, dok projekat EUSESBI implementira WYG International Ltd.

Učesnici su tokom konferencije imali priliku da se upoznaju sa kontinuiranom angažmanom Evropske Unije u vezi sa osiguravanjem podrške i ulaganjem u ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine putem implementacije EUSESBI i EU-QMS BiH projekata i da se informišu o ciljevima i rezultatima pomenuta dva projekta, što je konkretno ilustrirano na studijama slučaja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna