SASTANAK SARADNIČKE MREŽE ZA POSTINVESTICIONU PODRŠKU KOMPANIJAMA

U Sarajevu je u četvrtak, 27. juna 2013. godine održan sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama, koju Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) realizuje u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH. Saradničku mrežu čine predstavnici 9 opština, 3 kantona, 1 grada, i 9 nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, a ispred Vlade Tuzlanskog kantona su u mreži uključeni delegirani predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva. Cilj formiranja mreže jeste unapređenje saradnje nadležnih institucija sa privrednim sektorom kako bi se potojećim investitorima olakšalo poslovanje i kako bi se podstakli na reinvestiranje.

28062013 MRPProgram postinvesticione podrške investitorima predstavlja prvi sveobuhvatni program sa ciljem motivacije postojećih investitora u BiH iz strateških izabranih sektora na reinvestiranje, i poboljšanje veza sa lokalnom privredom.

Na sastanku su analizirani rezultati rada saradničke mreže za prvih šest mjeseci 2013.godine. U proteklih šest mjeseci 2013, FIPA zajedno sa partnerskim institucijama posjetila je 20 firmi koje imaju strani ulog, a spadaju u grupu malih i srednjih preduzeća i do sada su investirale oko 80 miliona eura. Preduzeća pripadaju metalskom sektoru, autoindustriji, sektoru poljoprivrede i tekstilnoj industriji i ukupno imaju 3.366 zaposlenih. Iako posluju u prilično složenim uslovima (kako zbog spoljnih faktora stalne ekonomske krize širih razmjera tako i zbog stalne unutrašnje nestabilnosti), 13 kompanija je već najavilo da do kraja godine imaju u planu nove investicije od oko 15 miliona eura i povećanje broja zaposlenih za oko 400 novih radnih mjesta dok ostale ili nisu još donijele odluku ili se planiraju zadržati na postojećem broju zaposlenih.

Kao najčešće primjedbe kada je u pitanju poslovno okruženje u BiH, firme navode političku nestabilnost, duge i skupe procedure, visine taksi i drugih naknada, procedure vezane za indirektno oporezivanje, netransparentnost poticaja i subvencija, radno zakonodavstvo kao i uopšte neusaglašenost pravnih propisa na svim nivoima vlasti. Dodatne poteškoće stvara neizgrađena infrastruktura, putevi, vodovod, kanalizacija, elektrosnabdijevanje i slično.

Ovom prilikom razmijenjena su mišljenja o tome na koji način razvijati rad mreže u dijelu koji se odnosi na rješavanje prepreka u poslovanju za strane investitore i kako definirati prijedloge reformi za unapređenje poslovnog okruženja identificirane kroz posjete postojećim investitorima. Također, razgovaralo se o koordinaciji rada partnera u mreži na rješavanju otvorenih pitanja koja imaju investitori i na predlaganju i provođenju reformi.

Predložen je i plan rada saradničke mreže za narednih šest mjeseci 2013, odabrani su ključni investitori koji će biti posjećeni u posmatranom perodu, te je utvrđen plan i dinamika posjeta stranim investitorima za ovaj period.

Stvaranje saradničke mreže za rad i postinvesticionu podršku stranim investitorima u zemlji koju čine Agencija FIPA kao koordinator aktivnosti, i institucije na svim nivoima vlasti predviđena je ugovorom o saradnji između Vijeća ministara BiH i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke na Projektu poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH.

Navedene institucije zajednički rade na pružanju podrške postojećim investitorima na način da pokušavaju otkloniti prepreke njihovom poslovanju te na taj način ih nastoje motivirati na dodatna ulaganja sa ciljem povećanja broja zaposlenih i ekonomskog razvoja zemlje.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna