OTVOREN JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE ZA 2013.GODINU

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za provođenje programa razvoja male privrede za 2013. godinu, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. U sklopu poziva je otvoreno sljedećih 13 programa:


1. Izgradnja poduzetničkih zona,
2. Poticaji inovatorima - pojedincima,
3. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate,
4. Poticaj udruženjima i komorama,
5. Poticaj obrazovnim institucijama,
6. Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori,
7. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranja CE znaka),
8. Poticaji tradicionalnim i starim zanatima,
9. Poticaj poduzetništvu žena,
10. Poticaj poduzetništvu mladih,
11. Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite,
12. Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede i
13. Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava.
Zahtjev za uključivanje u projekat i obrazac projekta za prijavu na ovaj Javni konkurs, posebno za svaki projekat, kao i sve dodatne informacije možete naći na web stranici ministarstva http://fmrpo.gov.ba/ba/stranica/view/grant-sredstva-2013.

 

fmrpo jpgKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna