Održana 5. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

U četvrtak 02.10.2014. godine održana je 5. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj, tijela zaduženog za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja Kantona.

 

Tokom sjednice održane u četvrtak Kantonalnom odboru za razvoj prezentiran je prvi nacrt socio-ekonomske analize te definisani načini prevazilaženja nedostataka određenih podataka kako bi socio-ekonomska analiza za Tuzlanski kanton, kao osnov za dalji rad na izradi integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, bila finalizirana.

Tokom sjednice kreirana je SWOT analiza za oblast ekonomskog razvoja, odnosno definisane snage, slabosti, prijtenje i prilike iz oblasti ekonomskog razvoja Tuzlanskog kantona. U nastavku sjednice održane 08.10.2014. godine, članovi Kantonalnog odbora za razvoj, su uz tehničku asistenciju konsultanata Centra za razvoj i podršku,konsultantske kuće odabrane od strane UNDP-a za pružanje tehničke podrške Vladi Kantona u izradi Strategije, kreirali nacrt SWOT analize za oblasti društvenog razvoja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona.

Kor 5. sjednica

SWOT analiza biti će osnov za definisanje vizije razvoja i strateških fokusa razvoja Tuzlanskog kantona.

Naredne aktivnosti na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina obuhvataju izradu strateške platforme i prezentiranje iste Vladi Tuzlanskog kantona, programiranje, trogodišnje operativno planiranje i proces usvajanja Strategije razvoja uz paralelan proces konsultacija sa relevantnim akterima.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15