Održana 6. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Izrada nacrta vizije i strateških ciljeva razvoja Tuzlanskog kantona, bila je tema 6. sjednice Kantonalnog odbora za razvoj, tijela zaduženog za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja Kantona. Sjednica je održana u utorak 04.11.2014. godine.

KOR 6 sjednica 04112014Tokom sjednice, predstavnici Centra za razvoj i podršku, konsultantske kuće odabrane od strane UNDP-a za pružanje tehničke podrške Vladi Kantona u izradi Strategije, su članovima KOR-a prezentirali strateške fokuse razvoja Kantona proistekle na bazi socio-ekonomske analize i SWOT analize za Tuzlanski kanton. Tokom zajedničke diskusije i uz saglasnost KOR-a kreiran je prvi nacrt vizije i strateških ciljeva razvoja Kantona, što čini posljednje elemente strateške platforme u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina. U narednom periodu slijedi usaglašavanje definisanih ciljeva i vizije, te prezentacija strateške platforme Partnerskoj grupi za razvoj Kantona.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15