Održana 2.sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

U četvrtak, 22.12.2016. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održana je druga sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) kojeg je je formirala Vlada Tuzlanskog kantona kao savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina.

kozr 22122016 1Na sjednici su prezentirani sadržaji radnih materijala Akcionog plana 2017.-2019. godina sa finansijskim okvirom i Izvještaja o implementaciji za 2016. godinu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina od strane konsultantice UNDP-a BiH i predstavnika Odjeljenja za razvoj Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Provedena je konstruktivna rasprava u cilju usaglašavanja načina i sadržaja pripreme što kvalitetnijih prijedloga Akcionog plana 2017.-2019. godina kao i Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja za 2016. godinu.
Planirano je da se prijedlog Akcionog plana 2017.-2019. godina sa finansijskim okvirom pripremi za razmatranje Vladi Tuzlanskog kantona u januaru 2017. godine, a Izvještaj o implementaciji za 2016. godinu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina u februaru 2017. godine. U skladu sa Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina Izvještaj razmatra i Skupština Tuzlanskog kantona.
Od samog početka podršku Vladi Tuzlanskog kantona i Kantonalnom odboru za razvoj u provođenju ovog procesa pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 

U četvrtak, 22.12.2016. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održana je druga sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) kojeg je je formirala Vlada Tuzlanskog kantona kao savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina.

kozr 22122016 1Na sjednici su prezentirani sadržaji radnih materijala Akcionog plana 2017.-2019. godina sa finansijskim okvirom i Izvještaja o implementaciji za 2016. godinu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina od strane konsultantice UNDP-a BiH i predstavnika Odjeljenja za razvoj Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Provedena je konstruktivna rasprava u cilju usaglašavanja načina i sadržaja pripreme što kvalitetnijih prijedloga Akcionog plana 2017.-2019. godina kao i Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja za 2016. godinu.
Planirano je da se prijedlog Akcionog plana 2017.-2019. godina sa finansijskim okvirom pripremi za razmatranje Vladi Tuzlanskog kantona u januaru 2017. godine, a Izvještaj o implementaciji za 2016. godinu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina u februaru 2017. godine. U skladu sa Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina Izvještaj razmatra i Skupština Tuzlanskog kantona.
Od samog početka podršku Vladi Tuzlanskog kantona i Kantonalnom odboru za razvoj u provođenju ovog procesa pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15