Vijesti iz Vlade

Objavljen Javni poziv za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Fondacija za osnaživanje žena BiH, uz finansijsku podršku TRAG, objavila javni poziv za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu „Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici - od promocije do kampanje".

Fondacija

Cilj organizovanja ovog edukativnog programa je jačanje manjih nevladinih organizacija u njihovoj borbi za socijalnu, ekonomsku i drugu ravnopravnost žena u lokalnim zajednicama. Edukativni program će biti održan kroz radionicu planiranu za 03 – 05. marta 2017 godine u Sarajevu, a implementacija osmišljenih inicijativa u lokalnoj zajednici je planirana u aprilu i maju 2017 godine.
Edukativni program se sastoji od:

• Interaktivne i inovativne radionice iz oblasti promocije, odnosa sa javnostima, kreiranje i planiranje zagovaračkih kampanja;
• Izrade plana akcije;
• Dodjele mini grant sredstava za izvođenje akcije u odabranim lokalnim zajednicama;

Ovaj program je namijenjen tzv. "Grassroots" organizacijama koje su fokusirane na rad sa odabranim grupama žena u svojim lokalnim zajednicima. Sve odabrane organizacije za učešće u ovom programu će osim predviđene edukacije imati priliku i da realizuju jednu konkretnu zagovaračku inicijativu koja će biti finansirana sredstvima Fondacije. U toku procesa selekcije biće odabrano 10 organizacija sa područja cijele BiH, a u programu će moći učestvovati po dvije osobe iz svake organizacije.

Za više informacija o javnom pozivu i načinu prijave za učešće posjetite: https://www.mreza-mira.net/wp-content/uploads/2017/02/Javni-poziv-FWE.pdf

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Objavljen Javni poziv za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici