Vijesti iz Vlade

Poziv bh. kompanijama za učešće u projektu “Ready2Go”

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava zainteresirana mala i srednja preduzeća (MSP) s područja Tuzlanskog kantona da je objavljen poziv za učešće u projektu "Ready2Go" koji pruža mogućnost MSP-ima da steknu nova i unaprijede već stečena znanja u nastupu na međunarodnim tržištima.

ready2go

U sklopu ovog projekta, preduzećima će se pružiti prilika da pronađu pouzdane poslovne partnere i s njima se susretnu na organizovanim poslovnim razgovorima na 5 odabranih trećih tržišta. Odabrana treća tržišta su: Čile, Indija, Kamerun, Kanada i SAD, a dva dodatna tržišta su Argentina i Egipat. Projekat finansira Evropska komisija i Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME), a dio određenih troškova će biti pokriveno kompanijama koje će učestvovati u ovom projektu.

Glavni partner u projektu je Privredna komora Milana – Promos, koja koordinira sa 12 partnera u konzorcijumu u saradnji sa Evropskom preduzetničkom mrežom (EEN).

Ovaj projekat će ponuditi za odabranih 80 malih i srednjih preduzeća mogućnost da učestvuju u sljedećim aktivnostima:
• Individualni treninzi i obuke koje će biti posebno prilagođene poslovanju. Cilj treninga za svako preduzeće biti će kreiranje međunarodnog poslovnog plana;
• Kolektivni treninzi koji će biti usmjereni na pet odabranih zemalja izvan EU;
• Učešće u najviše dva od pet B2B događaja u pet odabranih zemalja koje nisu u EU, uključujući fazu povezivanja.

Participacija je besplatna. Učesnici jedino snose dijelom troškove putovanja.

Preduzeća zainteresovana za učešće u projektu mogu se prijaviti on-line putem web stranice: www.b2match.eu/ready2go.

Rok za prijavu učešća je 17. mart 2017. godine.

Dodatne informacije o prihvatljivosti i kriterijima izbora, datumima i programu, dostupne su na web stranici: www.b2match.eu/ready2go.

Zainteresovana preduzeća mogu poziv za aplikante preuzeti na sljedećem linku: http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2017/02/Ready2Go-Call-for-Applicants.pdf

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Poziv bh. kompanijama za učešće u projektu “Ready2Go”