Vijesti iz Vlade

Održan polugodišnji sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama u okviru projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH

U Sarajevu je u ponedeljak 5. juna 2017. godine održan polugodišnji sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama, koju je Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) formirala sa Međunarodnom finansijskom koorporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH.

FIPA1Na sastanku su učešće uzeli predstavnici partnerskih institucija članovi Saradničke mreže iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Brčko Distrikta, kantona, opština i gradova, među kojima i predstavnica Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona koja je prezentirala informacije o obavljenim posjetama preduzećima sa stranim kapitalom na području Tuzlanskog kantona.
Direktor FIPA-e Gordan Milinić je prezentirao ostvarene rezultate rada Saradničke mreže, govorio o posjetama preduzećima sa stranim kapitalom i uočenim problema sa kojima se susreću u radu, i iznio inicijative za izmjene i dopune zakonskih rješenja u svrhu rješavanja otvorenih pitanja u preduzećima sa stranim kapitalom. Od osnivanja do kraja 2016. godine Saradnička mreža je posjetila 260 kompanija stranih investitora koji su u BiH do sada uložili tri milijarde i 725 miliona KM te zaposlili 30 602 radnika.
U aprilu ove godine uspostavljen je i Savjet za investitore FBiH čime je dodatno ojačan kapacitet i kvalitet saradničke mreže te je uspostavljena potpuna koordinacija i saradnja institucija federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa u oblasti investiranja. Savjet za investitore podržan je od Grupacije Svjetske banke i Britanske ambasade u BiH, kao dio planiranog unapređenja poslovne klime i konkurentnosti u FBiH određeno Reformskom agendom. Kao predsjednik Savjeta investitora federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović je naglasio partnerski odnos između svih nivoa vlasti u FBiH jačanjem dijaloga kroz operativni rad na konkretnim problemima. Naveo je da su u Savjetu investitora FBiH predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, Privredne komore FBiH, Saveza općina i gradova te predstavnik Vijeća stranih investitora u BiH.
Saradnička mreža planira i u narednom periodu pružati podršku postojećim investitorima na način da se pokušaju otkloniti prepreke u poslovanju, stvoriti uslove za ulaganje dijaspore, i motivirati ih da dodatno ulažu u poslovanje s ciljem povećanja broja zaposlenih i ukupnog ekonomskog razvoja zemlje. Takođe planirana je izrada Strategije rada FIPA-e i dalja koordinacija na svim nivoima vlasti kroz djelovanje Saradničke mreže u okviru postinvesticione podrške investitorima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Održan polugodišnji sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama u okviru projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH