Vijesti iz Vlade

Održan sastanak sa predstavnicima DEI-a i WBIF-a

Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona su u srijedu, 02. augusta 2017. godine učestvovali na sastanku sa predstavnicima Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Direkcije za evropske integracije BiH (DEI).

 

03082017-1Ovom prilikom se razgovaralo o mogućnostima finansiranja kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, putem poziva za predaju grant aplikacija za tehničku podršku (Technical Assistance – TA) i poziva za dostavu zahtjeva za grant sredstva za sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte.


Sastanku su prisustvovale Aleksandra Pločo, predstavnica WBIF-a, Nermina Saračević i Sabina Dizdarević iz DEI-a, te Salmir Avdibašić, Mirela Omerović i Erna Kusturica iz Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Tom prilikom su razmijenjene relevantne informacije o načinu na koji organizacije i institucije sa područja Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na apliciranje u okviru poziva koje WBIF objavi, koji je postupak i način apliciranja, koje preduslove treba zadovoljiti aplikacija, te koja je uloga Ministarstva razvoja i poduzetništva u cijelom procesu i na koji način se može unaprijediti privlačenje sredstava u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Takođe, se razgovaralo i o jačanju kapaciteta predstavnika ministarstava i jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona u cilju apliciranja na pozive u okviru WBIF-a, te stvaranja preduslova za unapređenje procesa apliciranja za potencijalne korisnike sa područja našeg Kantona.


Više o aktuelnim pozivima u okviru WBIF-a možete pročitati na sljedećim linkovima:
Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)
Poziv za dostavljanje aplikacija za tehničku podršku kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) – 18.-ta runda

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Održan sastanak sa predstavnicima DEI-a i WBIF-a