Vijesti iz Vlade

Održan sastanak sa predstavnicima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i Obrtničke komore FBiH

Ministar razvoja i poduzetništva Osman Puškar i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Zoran Jovanović održali su u srijedu, 16. augusta 2017. godine sastanak sa predstavnicima Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i Obrtničke komore Federacije BiH.

Sastanak SZZTKTokom sastanka razgovarano je o problemu kvalifikovane radne snage i pojednostavljenu procedura za dobijanje informacija o osobama koje se nalaze na birou. Takođe je razgovarano o načinu izmjene propisa vođenja evidencije o nezaposlenim licima radi lakše komunikacije između poslodavaca i osoba koje se nalaze na birou.

Ovom prilikom je dogovoreno da Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i Obrtnička komora Federacije BiH naprave presjek potrebne radne snage koju će dostaviti Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i da se radi na iznalaženju načina prekvalifikacije radne snage kako bi se zadovoljile potrebe poslodavaca.

Sastanku su ovom prilikom pored ministara prisustvovali direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Senad Muhamedbegović, predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH Željko Babić i VD predsjednik Obrtničke komore Tuzlanskog kantona Nedžad Nuhanović.

Ministar Puškar je izrazio zadovoljstvo što je došlo do ovog sastanka na kojem su definisani dalji koraci kako bi se olakšala saradnja između poslodavaca i osoba koje sa nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u cilju lakšeg i bržeg pronalaženja kvalifikovane radne snage koja je potrebna poslodavcima, kao i bržem i lakšem prekvalifikovanju nezaposlenih osoba.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Održan sastanak sa predstavnicima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i Obrtničke komore FBiH