Vijesti iz Vlade

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona

Vlada Federacije BiH je krajem marta ove godine usvojila Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim su uređeni ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te uređene vrste strateških kao i dokumenata neophodnih u postupku njihove implementacije, odgovorna tijela, proces razvojnog planiranja i upravljanja, zatim programiranje, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje, financiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor.

Zakonom je takođe definisano da Vlade kantona u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu donesu akte o formiranju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonima.


U skladu s navedenim je na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva razvoja i poduzetništva, imenovano Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Ovo vijeće predstavlja tijelo Vlade Tuzlanskog kantona koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Tuzlanskom kantonu, te djeluje u skladu sa principima partnerstva i saradnje, a čine ga premijer Kantona, općinski načelnici, odnosno gradonačelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona i drugi socijalno - ekonomski partneri.


Osnovni zadaci Vijeća Tuzlanskog kantona će biti razmatranje i davanje preporuka o ključnim razvojnim prioritetima u Tuzlanskom kantonu, kao što su o strateški dokumenti Bosne i Hercegovine, Strategija razvoja Federacije, strategija razvoja kantona, sektorske strategije kantona, strategije razvoja jedinica lokalne samouprave i njihova usklađenosti sa strateškim dokumentima kantona; razvojni programi koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave, godišnji izvještaji o implementaciji strategije razvoja i sektorskih strategija Tuzlanskog kantona i dr. Jedan od ključnih zadataka vijeća će biti i razmatranje i davanje preporuka u pogledu problema i razvojnih potencijala Tuzlanskog kantona, te drugi poslovi od značaja iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Tuzlanskom kantonu.


U okviru Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu će po potrebi biti formirana i sektorska vijeća, koja će imati savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Vlada Tuzlanskog kantona imenovala Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona