Vijesti iz Vlade

Održana obuka na temu Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija

U Sarajevu je u utorak, 19. septembra 2017. godine održana obuka na temu „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija", kojoj su ispred Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva. Cilj obuke koja je bila namijenjena predstavnicima općina i kantona, članica saradničkih mreža u Bosni i Hercegovini, je pružanje tehničkih osnova za pripremu i realizaciju ciljanih kampanja privlačenja potencijalnih investitora (outreach) i definisanje načina proaktivne postinvesticione podrške postojećim investitorima (aftercare) usklađenih sa najboljim svjetskim praksama.

IFC Sarajevo 190917

Uspjeh lokalne zajednice zavisi prvenstveno od njene sposobnosti prilagođavanja tržištima što podrazumjeva strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja, poboljšanje uslova za investitore i povećanje konkurentnosti lokalnih privrednih subjekata.

Kroz projekte LIFE (Poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje) i ICAM (Poboljšanje investicione klime i pristupa tržištima), koje implementira Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH, stvaraju se uslovi za definisanje strateškog planiranja nastupa na domaćim i stranim tržištima te ostvarenje najvažnijeg cilja svakog ekonomskog razvoja – povećanja broja zaposlenih na teritoriji lokalne zajednice.

"Obukom se proširuju znanja o načinima privlačenja novih investitora i nastavak su rada sa jedinicama lokalne samouprave koji je do sada bio fokusiran na program postinvesticione podrške postojećim investitorima u našoj zemlji", istakao je Tarik Šahović, menadžer projekata LIFE i ICAM.
"Namjera nam je potaknuti proaktivan rad te promociju investicionih potencijala i lokacija za ulaganje u BiH kroz samoinicijativne outreach kampanje koje mogu realizovati uz pomoć entitetskih i BH institucija", zaključio je Šahović

Od 2013. do danas, saradničke mreže u BiH su okupile 55 članica (općina, gradova, kantona i Distrikt Brčko), zajedno sa predstavnicima entitetskih i BiH institucija. Svrha saradnje svih nivoa vlasti je, kroz međusobnu saradnju i svaki iz svoje nadležnosti, rješavanje otvorenih pitanja s kojima se susreću postojeće kompanije u svom poslovanju ili procesu reinvestiranja. Cilj je riješiti otvorena pitanja u što kraćem roku i pokrenuti reforme kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Zajedničke posjete kompanijama, institucija vlasti sa više nivoa, su način da se spoznaju otvorena pitanja kompanija i ponudi podrška u njihovom rješavanju. Također, posjete su i osnova za analiziranje realizovanih i planiranih investicija te kredibilna baza za pripremu prijedloga unapređenja poslovne klime u BiH i uslova za investiranje u našu zemlju.

U periodu od januara 2016. do juna 2017. godine, posjećena je 131 kompanija kojom prilikom je identificirano 327 otvorenih pitanja. Do sada ih je 20% u potpunosti rješeno kroz rad mreža, dok je 30% u postupku rješavanja.

Za ostala otvorena pitanja investitora potrebno je sprovesti sistemske reforme koje prevazilaze modalitet saradničkih mreža. Mehanizam rješavanja otvorenih pitanja u ovom periodu je rezultirao reinvestiranjem 13 kompanija i kreiranjem novih radnih mjesta, dok je ukupan iznos reinvesticija za ovaj period 15.308.171 KM.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Održana obuka na temu Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija