Vijesti iz Vlade

Sastanak sa predstavnicima USAID SGIP projekta

Nacrt novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona bio je tema sastanka održanog 20.09.2017. godine u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kojem su pored ministra razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona Osmana Puškara i saradnika, prisustvovali i predstavnici USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP).

USAID 20092017Naime, u svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva Vlada Tuzlanskog kantona je uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji predstavnici su pružili tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona, koji se nalazi na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predstavnici USAID SGIP projekta, gdin Christian Haupt i gđa Almedina Šuvalija istakli su izuzetnu saradnju koju su ostvarili sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona i Radnom grupom Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta novog Zakona o JPP-u te istakli da Vlada Tuzlanskog kantona, u okviru uspostavljene saradnje, može očekivati dalju podršku u definisanju i uspostavi regulatornog okvira za projekte JPP-a i njihovoj promociji.
Tokom sastanka iskazana je i potreba većeg uključivanja Univerziteta u Tuzli u javne politike, projekte i aktivnosti koje se tiču razvoja Tuzlanskog kantona.
Dodatno, razmatrani su i drugi oblici moguće saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i USAID SGIP projekta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Sastanak sa predstavnicima USAID SGIP projekta