Uručeni ugovori za subvencije mladima

Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović uručila je danas 31odluku o subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i potpisala ugovore sa 12 korisnika subvencija za nabavku računarske i druge opreme.

mksm 191018 1Ministrica Vojinović ovom je prilikom istaknula da se nada da će oba provedena programa doprinijeti boljem položaju mladih.„Kada je u pitanju problem stambene politike, Vlada TK već je ranije oslobodila plaćanja poreza na promet nepokretnosti mlade bračne parove koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje", kazala je resorna ministrica te dodala da je program subvencija za nabavku računarske i druge opreme prvi put realizovan pokazavši da Tuzlanski kanton ima izvanredne mlade ljude koji su paralelno uspješni i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima te da svi trebamo biti ponosni na njih.
Dobitnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih su mlade osobe između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, dok su za sredstva za nabavku računarske i druge mogli aplicirati mladi u dobi između 15 i 30 godina. Riječ je o okončanom javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2018. godini. Na javni poziv pristiglo je ukupno 90 prijava, a Programom subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dodijeljeno je ukupno 79.084,21 KM za 31 korisnika, dok je za Program subvencija za nabavku računarske i druge opreme namijenjeno ukupno 20.000,00 KM za 12 korisnika. Pod „opremom" se podrazumijeva oprema vrijednosti između 1.000,00 i 2.000,00 KM i životnog vijeka dužeg od dvije godine. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodijeljena su u iznosu kamata plaćenih u toku godine, s tim da maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM.

 

Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović uručila je danas 31odluku o subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i potpisala ugovore sa 12 korisnika subvencija za nabavku računarske i druge opreme.

mksm 191018 1Ministrica Vojinović ovom je prilikom istaknula da se nada da će oba provedena programa doprinijeti boljem položaju mladih.„Kada je u pitanju problem stambene politike, Vlada TK već je ranije oslobodila plaćanja poreza na promet nepokretnosti mlade bračne parove koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje", kazala je resorna ministrica te dodala da je program subvencija za nabavku računarske i druge opreme prvi put realizovan pokazavši da Tuzlanski kanton ima izvanredne mlade ljude koji su paralelno uspješni i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima te da svi trebamo biti ponosni na njih.
Dobitnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih su mlade osobe između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, dok su za sredstva za nabavku računarske i druge mogli aplicirati mladi u dobi između 15 i 30 godina. Riječ je o okončanom javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2018. godini. Na javni poziv pristiglo je ukupno 90 prijava, a Programom subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dodijeljeno je ukupno 79.084,21 KM za 31 korisnika, dok je za Program subvencija za nabavku računarske i druge opreme namijenjeno ukupno 20.000,00 KM za 12 korisnika. Pod „opremom" se podrazumijeva oprema vrijednosti između 1.000,00 i 2.000,00 KM i životnog vijeka dužeg od dvije godine. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodijeljena su u iznosu kamata plaćenih u toku godine, s tim da maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna