Posjeta nekropoli sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša

Dana 25. 10. 2018. godine stručni tim JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK na čelu sa ministricom Slavenom Vojinović te predstavnici općine Kladanj obišli smo nekropolu sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša. Navedena nekropola se do nedavno nalazi na površini koja je bila označena kao minirana površina.

mksm 26102018 1Nekropola je evidentirana u Elaboratu "Kulturno-istorijsko i prirodno naslijeđe opštine Kladanj", iz 1990. godine i tada je brojala 48 stećaka. Tokom rata 1992-1995. godine kroz ovu nekropolu iskopani su rovovi.

Radi daljeg istraživanja same nekropole kao i publikovanje iste istakli smo potrebu da se ovaj lokalitet što prije stavi kao prioritet za čišćenje od minsko-eksplozivnih sredstava. U saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite Tuzla i Općinom Kladanj obratili smo se BHMAC-u Regionalnog ureda u Tuzli te ih upoznali sa problemom.Tokom 2017. godine urađen je projekta deminiranja prostora gdje se nalaze stećci a već u augustu mjesecu 2018. godine izvršena je ceremonija primopredaje deminirane površine.

Tokom terenskog istraživanja i bilježenja trenutnog stanja stećaka utvrdili smo da je veliki broj stećaka oštećen, prevrnut i utonuo u zemlju. Izvršena su detaljna mjerenja svakog pojedinačnog stećka kao i evidentiranje broja stećaka, oblika i ukrasnih motiva. Predstoji nam izrada registracijskog obrzca za navedenu nekropolu kako bi ista bila uvrštena u Registar dobara kulturno-historijskog naslijeđa za općinu Kladanj. Cilj terenskog istraživanja jeste izrada projekta u svrhu zaštite ovog vrijednog srednjovijekovnog naslijeđa

Dana 25. 10. 2018. godine stručni tim JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK na čelu sa ministricom Slavenom Vojinović te predstavnici općine Kladanj obišli smo nekropolu sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša. Navedena nekropola se do nedavno nalazi na površini koja je bila označena kao minirana površina.

mksm 26102018 1Nekropola je evidentirana u Elaboratu "Kulturno-istorijsko i prirodno naslijeđe opštine Kladanj", iz 1990. godine i tada je brojala 48 stećaka. Tokom rata 1992-1995. godine kroz ovu nekropolu iskopani su rovovi.

Radi daljeg istraživanja same nekropole kao i publikovanje iste istakli smo potrebu da se ovaj lokalitet što prije stavi kao prioritet za čišćenje od minsko-eksplozivnih sredstava. U saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite Tuzla i Općinom Kladanj obratili smo se BHMAC-u Regionalnog ureda u Tuzli te ih upoznali sa problemom.Tokom 2017. godine urađen je projekta deminiranja prostora gdje se nalaze stećci a već u augustu mjesecu 2018. godine izvršena je ceremonija primopredaje deminirane površine.

Tokom terenskog istraživanja i bilježenja trenutnog stanja stećaka utvrdili smo da je veliki broj stećaka oštećen, prevrnut i utonuo u zemlju. Izvršena su detaljna mjerenja svakog pojedinačnog stećka kao i evidentiranje broja stećaka, oblika i ukrasnih motiva. Predstoji nam izrada registracijskog obrzca za navedenu nekropolu kako bi ista bila uvrštena u Registar dobara kulturno-historijskog naslijeđa za općinu Kladanj. Cilj terenskog istraživanja jeste izrada projekta u svrhu zaštite ovog vrijednog srednjovijekovnog naslijeđa

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna