Ministrica Vojinović upriličila prijem za debatni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli “Arguere”

Dana 17.04.2019. godine Ministrica Vojinović upriličila je prijem za Debatni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predvođen vandrednom profesoricom Anitom Petrović a povodom osvajanja prvog mjesta na Prvom državnom univerzitetskom debatnom takmičenju. Navedeno takmičenje je održano u Mostaru, na Univerzitetu Džemal Bijedić u periodu od 12.-14.04.2019. godine.

 

DSC 0035Pobjednički tim su činili takmičari: Faris Hasanović, Jasmina Berbić, Lejla Karić i Šejla Zahirović, studenti treće (III) godine prvog (I) studijskog ciklusa, a ekipu su pripremali vanredna profesorica Anita Petrović, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja i mr. Ahmed Omerović, predmetni asistent. Uspjeh debatnog tima utoliko je značajniji zbog činjenice da je Faris Hasanović proglašen najboljim debatantom državnog takmičenja.

Ministrica Vojinović je čestitala predstavnicima Pravnog fakulteta na izvanrednom uspjehu, te je navela da su njihovi rezultati najbolja potvrda predanog i kontinuranog rada kako nastavnog osoblja, tako i studenata navedenog fakulteta. Također je istakla opredjeljenost Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da promoviše i valorizuje uspjehe mladih ljudi u svim područjima njihovog djelovanja.

 

 

 

Dana 17.04.2019. godine Ministrica Vojinović upriličila je prijem za Debatni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predvođen vandrednom profesoricom Anitom Petrović a povodom osvajanja prvog mjesta na Prvom državnom univerzitetskom debatnom takmičenju. Navedeno takmičenje je održano u Mostaru, na Univerzitetu Džemal Bijedić u periodu od 12.-14.04.2019. godine.

 

DSC 0035Pobjednički tim su činili takmičari: Faris Hasanović, Jasmina Berbić, Lejla Karić i Šejla Zahirović, studenti treće (III) godine prvog (I) studijskog ciklusa, a ekipu su pripremali vanredna profesorica Anita Petrović, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja i mr. Ahmed Omerović, predmetni asistent. Uspjeh debatnog tima utoliko je značajniji zbog činjenice da je Faris Hasanović proglašen najboljim debatantom državnog takmičenja.

Ministrica Vojinović je čestitala predstavnicima Pravnog fakulteta na izvanrednom uspjehu, te je navela da su njihovi rezultati najbolja potvrda predanog i kontinuranog rada kako nastavnog osoblja, tako i studenata navedenog fakulteta. Također je istakla opredjeljenost Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da promoviše i valorizuje uspjehe mladih ljudi u svim područjima njihovog djelovanja.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna