Izložba Metamorfoza osobnog

Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan organizirali su u Galeriji Kristian Kreković izložbu pod nazivom "Metamorfoza osobnog", autora Mladena Ivešića. Izložbu je dana 16.04.2019. godine otvorila Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović.

 

izlozbaAutor je kroz 17 slika i 15 crteža predstavio ciklus sakralnih umjetničkih djela koja su nastala u okviru doktorske disertacije koju je odbranio, a kroz koju je obradio komparativni odnos crteža i boje u slici.

Dr. art. Mladen Ivešić rođen je 8. jula 1980. godine u Galovcu (općina Maglaj). Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem na Širokom Brijegu pohađao je od 1999. do 2004. godine. Na istoj visokoškolskoj ustanovi stekao je 2006. godine zvanje magistra Ars sacra, te 2018. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Komparativni suodnos crteža i boje u slikarstvu".

Izlagao je na 17 samostalnih i preko 200 skupnih izložbi u zemlji i inostranstvu a sudjelovao je na preko četrdeset kolonija. Suosnivač je Međunarodne likovne kolonije Maglaj-Novi Šeher te je autor preko 50 javnih djela.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna