Održana radionica za oblast zdravstva i socijalne politike za mlade

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva sprovodi aktivnosti na izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godine. S tim u vezi, planirana je i organizacija niza strateških radionica koje pokrivaju prioritetne oblasti omladinskog sektora, sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija u periodu od jula do oktobra 2019. godine.

 

DSC 0040Prva radionica vezana za oblasti zdravstva i socijalne politike za mlade održana je dana 19.07.2019. godine (petak) Plavoj sali JU Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Cilj organizacije radionice bio je prikupljanje podataka u svrhu analize trenutnog stanja u navedenoj oblasti, zatim primjena multidisciplinarnog pristupa rješavanju detektovanih problema, te razmatranje pravaca djelovanja u budućnosti.
Aktivno učešće u radionici uzeli su predstavnici domova zdravlja, centara za socijalni rad, akademske zajednice, općinskih službi i nevladinog sektora sa područja Tuzlanskog kantona, na način da su dali vrlo konstruktivne inpute.

 

 

 

 

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva sprovodi aktivnosti na izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godine. S tim u vezi, planirana je i organizacija niza strateških radionica koje pokrivaju prioritetne oblasti omladinskog sektora, sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija u periodu od jula do oktobra 2019. godine.

 

DSC 0040Prva radionica vezana za oblasti zdravstva i socijalne politike za mlade održana je dana 19.07.2019. godine (petak) Plavoj sali JU Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Cilj organizacije radionice bio je prikupljanje podataka u svrhu analize trenutnog stanja u navedenoj oblasti, zatim primjena multidisciplinarnog pristupa rješavanju detektovanih problema, te razmatranje pravaca djelovanja u budućnosti.
Aktivno učešće u radionici uzeli su predstavnici domova zdravlja, centara za socijalni rad, akademske zajednice, općinskih službi i nevladinog sektora sa područja Tuzlanskog kantona, na način da su dali vrlo konstruktivne inpute.

 

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna