Pripreme za izradu Strategije prema mladima TK

Prva radionica o informisanosti, slobodnom vremenu, mobilnosti i aktivizmu mladih koja će pomoći u izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 - 2024. godine održana je danas u organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona.

1. slikaPrisustvovalo je 17 predstavnika iz različitih organizacija koje su povezane ili predstavljaju mlade na području TK. U saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva bit će prikupljani podaci u svrhu analize trenutnog stanja u ovoj oblasti, primijenjen multidisciplinarni pristup rješavanju detektovanih problema, te razmotreni pravci djelovanja u budućnosti.


Ministar za kulturu, sport i mlade TK Srđan Mićanović naglasio je da je ovo prvi sistemski iskorak ministarstva ka izradi strategije te da se očekuje da će do kraja godine biti načinjen nacrt ovog dokumenta koji će, uz pomoć drugih nivoa vlasti, stvoriti preduslove da se sinergijski riješi problem mladih ljudi. „U ovoj oblasti što prije moramo napraviti iskorak da bi pokazali mladima da postoji volja i interes da se počnu rješavati njihovi nagomilani problemi", rekao je ministar Mićanović.


Članica ekspertskog tima koji radi na izradi Strategije sa Ekonomskog instituta iz Sarajeva Jasna Kovačević kazala je da će ovo biti prilika da se od učesnika prikupe informacije, odnosno da se čuje koje su to potrebe i problemi sa kojima se mladi svakodnevno suočavaju. Na taj način će biti formirani strateški ciljevi i prioritne mjere, naglasila je Kovačević.


Naredne sedmice planirana je još jedna radionica koja će biti fokusirana na zapošljavanje odnosno preduzetništvo u domenu koji se tiče mladih. Riječ je o nizu strateških radionica koje pokrivaju prioritetne oblasti omladinskog sektora, sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija u periodu od jula do oktobra 2019. godine.

 

Prva radionica o informisanosti, slobodnom vremenu, mobilnosti i aktivizmu mladih koja će pomoći u izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 - 2024. godine održana je danas u organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona.

1. slikaPrisustvovalo je 17 predstavnika iz različitih organizacija koje su povezane ili predstavljaju mlade na području TK. U saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva bit će prikupljani podaci u svrhu analize trenutnog stanja u ovoj oblasti, primijenjen multidisciplinarni pristup rješavanju detektovanih problema, te razmotreni pravci djelovanja u budućnosti.


Ministar za kulturu, sport i mlade TK Srđan Mićanović naglasio je da je ovo prvi sistemski iskorak ministarstva ka izradi strategije te da se očekuje da će do kraja godine biti načinjen nacrt ovog dokumenta koji će, uz pomoć drugih nivoa vlasti, stvoriti preduslove da se sinergijski riješi problem mladih ljudi. „U ovoj oblasti što prije moramo napraviti iskorak da bi pokazali mladima da postoji volja i interes da se počnu rješavati njihovi nagomilani problemi", rekao je ministar Mićanović.


Članica ekspertskog tima koji radi na izradi Strategije sa Ekonomskog instituta iz Sarajeva Jasna Kovačević kazala je da će ovo biti prilika da se od učesnika prikupe informacije, odnosno da se čuje koje su to potrebe i problemi sa kojima se mladi svakodnevno suočavaju. Na taj način će biti formirani strateški ciljevi i prioritne mjere, naglasila je Kovačević.


Naredne sedmice planirana je još jedna radionica koja će biti fokusirana na zapošljavanje odnosno preduzetništvo u domenu koji se tiče mladih. Riječ je o nizu strateških radionica koje pokrivaju prioritetne oblasti omladinskog sektora, sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija u periodu od jula do oktobra 2019. godine.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna