Usvojen Nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine

 

Poslanici u Skupštini TK usvojili su Nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine kojim će se steći uslovi da Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa TK krene u konačnu zaštitu kulturnih dobara.
Resorni ministar Srđan Mićanović istakao da je mnogo razloga za donošenje novog zakona koji predstavlja značajan iskorak u regulisanju oblasti zaštite kulturne baštine. Naime, važeći Zakon o zaštiti i korištenju kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa je iz vremena

mksm 21102019Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i donesen je 1985. godine, te je na prvi pogled evidentno da njegove odredbe ne odgovaraju trenutno ustavno – pravnom uređenju naše države, dok je sadržajno nudio neka prevaziđena i zastarjela rješenja.


Tako se u tom zakonu navode zavodi koji danas uopšte ne postoje kao što je republički i opštinski, a kazne za kršenje zakona bile su u dinarima. Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa TK je koristio stari pravni okvir koji je značajno limitirao zaštitu dobara kulturne baštine, dok usvojeni nacrt zakona nudi rješenja koja će biti usklađena sa evropskim i domaćim zakonodavstvom. Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti kulturne baštine će trajati 30 dana.
"Pokušali smo da što kvalitetnije sačinimo tekst i prezentujemo ovaj zakon koji će dati mogućnost Zavodu da što kvalitetnije odradi svoj posao. Do sada su imali funkciju evidentiranja dobara kulturne baštine u TK, a svi znamo da je kulturna baština nešto što pokazuje identitet naših naroda u BiH i svi znamo da moramo baštiniti istoriju i kulturna dobra koja su naši preci ostavili nama na čuvanje", istakao je Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.


Donošenjem pravnog okvira stekli bi se uslovi da pomenuta javna ustanova krene u zaštitu dobara kulturne baštine jer je jasno definisano na koji način se obrađuju, identificiraju i štite dobra kulturne baštine. Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa TK do sada je izradio listu potencijalnih dobara za zaštitu koji čini 591 dobro, od čega su 54 zaštićena nacionalna spomenika.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna