Obilježavanje Dana državnosti kroz kulturne aktivnosti

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obilježavajući predstojeći 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, organizovalo je konferenciju za medije na kojoj su ustanove kulture sa područja TK prezentovale aktivnosti ovim povodom.

IMG 3536Ministar Srđan Mićanović pozvao je ovom prilikom građane da posjete manifestacije organizovane povodom Dana državnosti te napomenuo da današnja cjelovita prezentacija aktivnosti institucija kulture, čije je Ministarstvo kulture, sporta i mladih osnivač ili suosnivač, ima za cilj približiti javnosti djelovanje ovih javnih ustanova i učiniti ih vidljivijim te povećati posjećenost manifestacija povodom ovog značajnog praznika.
Nizom prigodnih sadržaja svaka od sedam javnih ustanova i preduzeća u čijoj je djelatnosti fokus na nekom obliku kulture obilježit će Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tako će Arhiv Tuzlanskog kantona, prema riječima direktora Omera Zulića, prigodnim programom koji uključuje historijski čas, digitalnu prezentaciju, recitale, izložbu likovnih radova i izložbu panoa sa odlukama AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a obilježiti praznik državnosti.
Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla će, prema riječima direktora Kemala Nurkića, Dan državnosti uveličati postavkom izložbe Nacionalni spomenici TK u JU Behram – begova medresa u Tuzli, izlaganjem na okruglom stolu za učenike u JU OŠ „Hamdija Kreševljaković" Kamberi u Gradačcu te gostovanjem na Radio Gračanica povodom 25. novembra, o temi kulturno naslijeđe.
Direktorica Muzeja istočne Bosne Tuzla Nataša Perić naglasila je da će danas biti otvorena izložba „Bosna od Kulina bana do ZAVNOBiH - a" te biti održan čas istorije. Radi se o dokumentarnoj izložbi koja svjedoči o najranjijim korijenima postojanja bosansko-hercegovačke državnosti, njenom prekidu i ponovnoj obnovi 25. novembra 1943. godine.
U Bosanskom kulturnom centru Tuzla bit će povodom Dana državnosti BiH upriličene tradicionalne manifestacija Predškolske ustanove „Aladin" i koncert učenika JU Osnovne muzičke škole Tuzla te 41. selektivna izložba članova Udruženja likovnih umjetnika BiH, rekla je direktorica Mirela Ibrahimović Mehanović.
Kada su u pitanju aktivnosti biblioteka, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić"Tuzla će, prema riječima direktora Mirne Trifković, upriličiti kulturni - umjetnički program učenika osnovnih škola i postavku knjiga "Državnost Bosne i Hercegovine u historiografskim izvorima" dok će Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli Dan državnosti obilježiti javnom tribinom za mlade sa ciljem jačanja svijesti o pripadnosti državi Bosni i Hercegovini, kazao je ovom prilikom direktor Admir Muratović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna