Posjeta reditelja Dine Mustafića sa saradnicima Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK

Povodom snimanja filma po književnom predlošku, danas je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona posjetio bosansko - hercegovački reditelj Dino Mustafić sa saradnicima. Bila je to prilika da ministra Srđana Mićanovića upozna sa novim projektom, filmom koji će biti snimljen prema zbirci priča „Radnici i seljaci" autora Viktora Ivančića. Mustafić je predstavio svoje saradnike te zatražio institucionalnu podršku resornog ministarstva.

Mustafić je naglasio da film ima potencijal za regionalnu saradnju a apostrofira probleme osoba starijih od 65 godina, koji su zaboravljeni i marginalizirani od strane tranizicijskog društva.
Ministar Mićanović je iskazao zadovoljstvo zbog mogućnosti realizacije ovakvog projekta iz oblasti filmske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona, te je ponudio podršku pri koordiniranju svih aktivnosti prema institucijama Tuzlanskog kantona, a sve u cilju razvoja kulture na pomenutom području.
Riječ je o satiričnoj komediji koja ima i veliki kino potencijal, rečeno je na današnjem sastanku, a snimanje bi se obavilo na području Tuzlanskog kantona. Realizacija aktivnosti oko snimanja i pripreme projekta je planirana za avgust i septembar 2021. godine. Sam redatelj je 2003. godine snimio film „Remake", koji je imao domaći i međunarodni uspjeh, te je naveo kako je snimanje filma inače kompleksan poduhvat, koji je dodatno usložnjen položajem kulture u našoj zemlji. Mustafić je naročito istakao da pored kulturnog aspekta, snimanje filma donosi lokaciji i mogućnosti angažovanja lokalnih glumaca i statista, te otvara perspektive za dalji razvoj filmske djelatnosti.

slika 084431

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna