Predstavljanje perspektiva u okviru programa Kreativna Evropa

Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona posjetili su voditelji Deska Kreativne Evrope za Bosnu i Hercegovinu, Aida Kalender i Zoran Galić, te Dimitrije Tadić voditelj Deska Kreativna Evropa Srbija. Cilj posjete je bio da se predstave perspektive i mogućnosti koji ovaj program nudi u oblasti kulture i audiovizuelnog sektora.

IMG 20200818 141242Kreativna Evropa je program Evropske komisije za kulturni i kreativni sektor koji se sastoji od potprograma Mediji i potprograma Kultura i raspolaže budžetom od 1,46 milijardi eura za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora.
Gosti su upoznali ministra Mićanovića sa detaljima programa, mogućnostima saradnje i prilikama koj se pružaju kulturnom sektoru. Istakli su da su i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona korisnici sredstava ovog programa, te su apostrofirali važnost projekata koje ta udruženja provode uzimajući u obzir stroge kriterije selekcije koje su morali da zadovolje kako bi im bila odobrena sredstva. Proces izrade projekta i apliciranja je složen, a sredstva se odobravaju pravnim licima za partnersku saradnju za evropske projekte saradnje malog obima (kategorija 1) u okviru kojih se odobrava maksimalan iznos od 200.000,00 eura i evropske projekte saradnje velikog obima (kategorija 2) u okviru kojih se odobrava maksimalan iznos od 2.000.000,00 eura. Također su naveli da je Desk administrativno tijelo zaduženo za promociju programa, podršku aplikantima, konsultacije i edukaciju.
Ministar Mićanović je izrazio zadovoljstvo što pravna lica iz naše zemlje, a naročito sa područja Tuzlanskog kantona, učestvuju u projektima koje finansira Evropska komisija, te je ponudio punu podršku Ministrarstva u promociji programa. Naveo je da je programsko opredjeljenje Ministarstva jačanje kapaciteta ustanova, udruženja i javnih preduzeća iz oblasti kulture za privlačenje fondova od stranih donatora, te da se nada daljoj uspješnoj saradnji sa Deskom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna